فقط دلتنگی..همین!

فقط دلتنگی..همین!!

حس وحال نوشتن رو ندارم بخاطر سومین روز ازماه پاییز...

این نوشته ی داداش بزرگمه تو وبلاگش خوندمش یه حس خاصی بهم دست داد...حرفی که تا الان هم بهمون نگفته بود ....

 

امروز مصادف است با سالگرد عروج پدرمسال 77 بودم که چند ماه بعد از عمل جراحی باز قلب یک دفعهحالش بهم خورد او را سریع به بیمارستان رساندیماما ان ریه لعنتی کار خودش را کرد و امان بابا را بریده بوددکترا هر کاری کردند موفق نشدند که بابا را دوباره برگرداندان شب به ما ها خیلی خیلی بد گذشت فقط تنفس مصنوعیبود که پدرم را نگه داشته بوددکترا با زبان بی زبانی ما راجواب کردند اما طاقت دوری داشتخیلی با خودمان کلنجار رفتیم تا همه راضی به وداع با او شدیمروز بعد پیش دکتر رفتم و گفتم دیگر تمامش کند او دیگر نای زجر کشیدننداشتچندین ماه بعد از عمل قلب یکشب بهم گفت دیگر تحمل بیماری ندارد و ازخدا خواست که دیگر او را زنده نگه نداردباری لحظه وداع رسید پدر ما را با ان همه غم و غصه تنها گذاشتامروز همان روز استدیروز به یاد ان روز همگی برادران و خواهران سر مزار حاضر شدیمیادش گرامی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید